Praktijk Voorhaar


Psychologische hulpverlening & Mindfulness

Mindfulness Trainingen

Ik bied momenteel twee trainingen aan:

- MBSR (Mindfulness Based Stress Reductie Training);

- MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)

U leest in de linker kolom van deze pagina meer over deze twee vormen van Mindfulness en in de rechter kolom vindt u praktische informatie over de trainingen.


Mindfulness Based Stress Reductie Training (MBSR)

Een mindfulness stress reductie training (MBSR) is bestemd voor mensen met zeer uiteenlopende klachten. De training kan bijvoorbeeld zinvol zijn als u last heeft van spannings-gerelateerde klachten, lichamelijke klachten zoals pijn , slapeloosheid, angst, somberheid, negatief denken of piekeren. Maar het is ook een aanrader als u geen klachten heeft en u wilt investeren in de kwaliteit van aandacht in uw leven; als u bewuster wilt leven en meer wilt genieten in het moment. 


Uit onderzoek blijkt dat bij deelnemers aan MBSR lichamelijke en psychologische klachten significant afnemen, ze effectiever leren omgaan met stresssituaties, zij zich beter kunnen ontspannen en een grotere kwaliteit van leven ervaren.


De Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

In de MBCT worden aandachts-technieken gecombineerd met cognitieve therapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten, maar ook bij andere klachten waarbij gedachten en overtuigingen een grote rol spelen. Bijvoorbeeld bij pijn- of angstklachten.


Door de ervaring te onderzoeken, kunnen we het verschil waarnemen tussen de ervaring en dat wat me ermee doen, onze reactie. Door opmerkzaam te worden van het verschil tussen ervaring en gedachte kunnen we gebruik maken om de ervaring bewuster te beantwoorden en automatische reactieve patronen doorbreken.


Door gedachten en gevoelens te leren zien als voorbijgaande gebeurtenissen vermindert de kans op het opnieuw optreden van een depressie. Teasdale, Segal en Williams publiceren in het boek Aandachtgerichte Cognitieve Therapie hun wetenschappelijke en klinische inzichten over de preventieve werking van MBCT op terugval bij depressie. Voor deelnemers die bekend zijn met drie of meer depressieve episodes blijkt MBCT de kans op terugval binnen een jaar met 50 procent te verminderen.

Algemene informatie over de trainingen (zowel MBSR als MBCT)


U krijgt een individueel kennismakingsgesprek voorafgaand aan de training. In dit kennismakingsgesprek wordt samen met u besproken of de training geschikt is voor u, wat uw hoopt met de training te bereiken en er zal ruimte zijn voor vragen en informatieverstrekking.


De training bestaat uit acht groeps- bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag om het geleerde te verdiepen. Iedere bijeenkomst worden een aantal thema’s besproken. De oefeningen en opdrachten sluiten hierbij aan. Voor de training zijn geen meditatie ervaring of speciale lichamelijke vaardigheden nodig. 


De training is ervaringsgericht, dat wil zeggen: beoefening staat voorop. Aandachtig leven vergt oefening. In de bijeenkomsten werken we met een aantal basisoefeningen: een lichaamsscan, zitten in aandacht en bewegings-oefeningen. Door dagelijks een van deze oefeningen te doen, traint u uw concentratie, de waarneming van de ervaringen en de houding van milde en open aandacht. In de groep doen we de oefeningen samen. We bespreken de ervaringen. Het is de bedoeling dat u daarna thuis gaat oefenen, 45-60 minuten per dag. Als hulpmiddel krijgt u ingesproken oefeningen mee naar huis.


Naast de basisoefeningen werken we met oefeningen om aandachtiger te worden in het dagelijks leven. U leert waarnemen wat er op het moment zelf gebeurt, zodat u gemakkelijker een ongezonde automatische reactie op kunt merken zodra deze zich voordoet, en u meer ruimte heeft om bewust te kiezen voor een gezondere reactie in situaties. Bijvoorbeeld in uw communicatie met anderen.


Kosten

In het geval van terugkerende depressie wordt de training vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts. De kosten gaan wel af van uw eigen risico. 

De training kan soms ook (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, u kunt bij uw zorgverzekeraar na vragen of mindfulness in hun vergoeding is opgenomen. 


Ik voldoe aan de eisen van de zorgverzekeraars voor vergoeding; ik ben lid van de VMBN, heb een AGB-code en ik ben opgenomen in het Mindfulness Register. 


Mocht je geen aanspraak kunnen maken op vergoeding door de zorgverzekeraar, dan kun je nog denken aan vergoeding door de werkgever of anders de training zelf betalen. De training kost € 450. In de kosten zijn het kennismakingsgesprek, het werkboek, de audio-oefeningen en thee tijdens de training en intensieve oefendag inbegrepen. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een factuur. Deze dient u voorafgaand aan de training te voldoen. Bij niet tijdig annuleren worden kosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie zie de website van de VMBN.