Praktijk Voorhaar


Psychologische hulpverlening & Mindfulness

Praktische informatie Kortdurende GGZ

Vergoedingen

De behandeling valt onder kortdurende GGZ. Voor aanspraak op vergoeding van de zorg door uw verzekeraar, dient u een verwijsbrief van de huisarts of specialist te hebben en dient uw problematiek te voldoen aan de criteria van een psychische stoornis, volgens de DSM-IV-classificatie (een handboek waarin psychische aandoeningen op symptoom-niveau beschreven staan). De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis.

Zo ja, dan heeft u recht op volledige vergoeding van de behandeling. Zo nee, dan wordt u of terugverwezen naar de huisarts, of u kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoedt vanuit uw basisverzekering.


De gesprekken gaan wel af van uw eigen risico. Er geldt geen eigen bijdrage.  Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, dan keert uw verzekeraar een percentage van de kosten aan u uit. U kunt de hoogte hiervan na vragen bij uw verzekeraar. De kosten van de behandeling worden maandelijks door mij bij uw verzekeraar in rekening gebracht.


Een aantal klachten worden niet vergoed door zorgverzekeraars, maar hiervoor kunt u wel in therapie gaan. Dat heet onverzekerde zorg. Het gaat dan om relatieproblemen, werkproblemen, gestagneerde rouw, echtscheiding, gezinsproblemen, seksuele problemen en een aanpassingsstoornis. De behandeling hiervan moet u zelf betalen. Er is in dit geval geen verwijsbrief nodig. Wanneer deze problematiek aanwezig is, maar daarnaast ook een stoornis die wel vergoed wordt, dan wordt de zorg wel vergoed; de problemen vallen onder de verzekerde zorg vanwege de andere stoornis.

Tarieven verzekerde zorg

Voor behandelingen die middels restitutie worden ingediend bij de verzekeraar, of die via u worden ingediend bij de verzekeraar omdat ik niet gecontracteerd ben bij uw verzekeraar, gelden in 2024 de volgende maximumtarieven, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:


Intake en diagnostiek: € 159,70 vanaf 45 minuten

Intake en diagnostiek: € 183,44 vanaf 60 minuten

Behandelgesprek: € 135,89 vanaf 45 minuten

Behandelgesprek: € 161,46 vanaf 60 minuten


Tarieven onverzekerde zorg

Sessies die buiten de vergoeding van uw verzekering vallen kennen het tarief van € 124,16 per gesprek van 45 minuten.


Annuleren

Afspraken kunnen per SMS, whats-app, telefonisch of mail geannuleerd worden. Mocht u mij telefonisch niet persoonlijk kunnen bereiken dan kunt u de voicemail inspreken.  U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te melden. In dat geval is het kosteloos. Meldt u te laat of niet af, dan wordt het consult bij u in rekening gebracht. Het tarief hiervoor vindt u onder het kopje onverzekerde zorg. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening.

Klachten

Indien u een klacht heeft over mij of mijn professioneel handelen dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken.

Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u vanaf 2023 uw klacht indienen via: nip@klachtencompany.nl. Praktijk Voorhaar is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.