Praktijk Voorhaar


Psychologische hulpverlening & Mindfulness

Over Mindfulness

Wat is Mindfulness? 

Mindfulness valt het beste te omschrijven als het geven van aandacht op een specifieke manier, namelijk het open en vriendelijk aanwezig zijn in het huidige moment en zonder te hoeven oordelen, bewust waarnemen wat er in het hier en nu plaats vindt. Met een milde open aandacht waarnemen wat er is, van moment tot moment. 

Iedereen bezit het vermogen om bewust aanwezig te zijn. De mindfulness training spoort u aan om uw bewuste waarneming verder te ontwikkelen. Er worden u een aantal manieren aangereikt om dit te oefenen. 

Door bewustwording in het huidige moment van onder andere de eigen fysieke ervaringen, gevoelens, gedachten en automatische reacties, krijgt u meer keuzevrijheid om anders te reageren op bijvoorbeeld stress, gedachten, gevoelens, pijn.

Voor wie?

Een mindfulness training kan zinvol zijn als u last heeft van bijvoorbeeld spannings-gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, angst, somberheid, negatief denken of piekeren. Maar het is ook een aanrader als u geen klachten heeft en u wilt investeren in de kwaliteit van aandacht in uw leven; als u bewuster wilt leven en meer wilt genieten in het moment. Voor de training zijn geen meditatie ervaring of speciale lichamelijke vaardigheden nodig. In een voorgesprek wordt samen met u besproken of de training geschikt is voor u.


Mogelijke gevolgen van regelmatige mindfulness beoefening kunnen zijn:


• Bewuster zijn van wat u voelt, ervaart en hoe u met uzelf omgaat: u komt meer in contact met uzelf

• Meer rust vinden in de drukte van alledag

• Praktische handvatten vinden om u beter te concentreren

• Bewuster zijn van hoe u omgaat met uw energie

• Leren keuzes te maken en grenzen te stellen:

wat voelt goed voor u, op dit moment?

• Leren beter voor uzelf te zorgen en meer op uw eigen gevoel en waarneming te vertrouwen

• Handvatten hebben om liefdevol en met aandacht in het moment te ‘zijn’

• Anders omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen.

Ervaringen van deelnemers


“De mindfulness training heeft me erg veel gebracht. Een stuk rust, vele nieuwe inzichten maar vooral ook veel kennis over mezelf. Monique neemt je op een rustige en fijne manier mee op een ontdekkingsreis naar jezelf.”

- Sophie


“In aansluiting op de behandeling, volgde ik ook de mindfulness training bij Praktijk Voorhaar. Kernwoorden die in me opkomen als ik terugdenk aan de groepsbijeenkomsten, zijn: respectvol, veilig, oprechte betrokkenheid, alle ruimte voor eigen grenzen. Ik vond de training best intensief en het lukte me niet altijd om thuis consequent te oefenen; ik heb er uit gehaald wat ik voor mezelf van belang acht en vervolg mijn levenspad met meer creativiteit en vooral minder innerlijke onrust.”

- Anne-Marie